Sản phẩm » THIẾT BỊ THU CHỨA MÔI TRƯỜNG » Thùng chứa rác rời

THÙNG CHỨA RÁC THÙNG RỜI 6 KHỐI

* Thiết bị thu chứa thùng rác rời mục đích sử dụng là để tại các địa điểm có lượng rác lớn,các khu dân cư tập trung rác vào vị trí thùng chứa hoặc dùng để là nơi trung chuyển của các xe gom rác tay, thùng rác cố định.Sau khi lượng rác được tập kết đầy thùng rác rời xe chở rác thùng rời sẽ qua và vận chuyển các thùng rác rời này về bãi tập kết rác quy đinh.

* Sản phẩm được sản xuất theo nhu cầu của quý khách hàng theo thùng khối lượng rác sẽ có 1 thiết bị thu chứa thùng rác rời. Mỗi xe chở rác thùng rời có thể có nhiều thùng rác rời tùy theo sinh hoạt của từng đơn vị xử lý rác.

thiết bị thu chứa thùng rác rời 6 khối, lắp trên xe có tải trọng 1 tấn,thiết bị thụ chứa thùng rác rời 6 khối dùng có tính chất cơ động cao

XE CÙNG LOẠI